masini utilaje

Preambul

1. Acest document conține condițiile care trebuie respectate pentru utilizarea site-ului www.masini-si-utilaje.ro de către orice persoană care utilizează serviciile și informațiile conținute de acest site.

2. Prin "utilizator" se înțelege orice persoană fizică și / sau juridică care accesează site-ul www.masini-si-utilaje.ro, indiferent în ce scop.

3. Unele secțiuni ale site-ului www.masini-si-utilaje.ro pot fi vizualizate numai după autentificarea pe site cu adresa de e-mail și parolă.

4. Înregistrarea pe site-ul www.masini-si-utilaje.ro impune respectarea Termenilor și condițiilor referitoare la funcționarea acestui site, prevăzute în acest document.

5. Folosirea acestui site implică acceptarea acestor Termeni si conditii. Utilizatorii acestui site au responsabilitatea de a verifica dacă aceste condiții au fost modificate. Prin pagina "Contact" a acestui site se pot transmite orice sugestii sau nelămuriri privitor atât la condițiile de utilizare a site-ului, cât și la serviciile oferite.

1. Prezentarea serviciilor

1.1. Site-ul www.masini-si-utilaje.ro oferă, în conformitate cu prevederile prezentului acord, accesul la servicii de publicitate online, gratuite și plătite.

1.2. Utilizatorii pot solicita serviciul de newsletter, prin care primesc prin email informații publicate pe site de către alți utilizatori.

2. Condiții referitoare la înregistrarea pe site

2.1. Pentru a beneficia de toate serviciile oferite de site-ul www.masini-si-utilaje.ro, este necesar să completați datele din formularul de înregistrare.

2.2. Pentru înregistrare, site-ul solicită anumite informatii, cum ar fi: adresa de e-mail, nume și prenume, date despre dvs. sau despre societatea dvs., număr de telefon, localizare GPS etc.

2.4. Pentru folosirea serviciilor oferite de acest site, utilizatorii sunt obligați să furnizeze date reale în formularul de înregistrare.

2.5. După înregistrarea pe site, accesul la cont se realizează prin adresa de e-mail și prin parolă. Utilizatorii au obligația de a pastra ca pe un secret datele de acces ale contului. De pe acest site nu se va cere niciodată parola conturilor dvs în mesaje sau telefoane nesolicitate, deci trebuie să nu dezvaluiți aceasta parolă nimănui. Se recomandă, ca măsuri de precauție, accesarea butonului "Ieșire" la sfârșitul fiecarei sesiuni începută prin autentificare, închiderea ferestrei browser-ului în care a rulat acest site. Proprietarul acestui site nu va fi răspunzator pentru nicio pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestei prevederi.

3. Condiții referitoare la protecția datelor personale

3.1. Conform prevederilor în vigoare, respectiv Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, proprietarul acestui site va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați. Datele personale furnizate sunt prelucrate în scopul intermedierilor imobiliare, în scop de reclamă, marketing și publicitate și pentru servicii de comunicații electronice.

3.2. Pentru a crea un cont valabil pe site și pentru a beneficia de serviciile oferite prin intermediul site-ului www.masini-si-utilaje.ro, trebuie furnizate unele date personale.

3.3. Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorii au dreptul de acces la datele lor, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei, precum si dreptul de a sterge aceste datele. Se întelege că ștergerea datelor personale va fi urmata de stergerea contului corespunzator din sistem si imposibilitatea de a accesa serviciile oferite prin intermediul acestui site.

3.4. Pentru exercitarea acestor drepturi se poate face o cerere in scris, pe care să o trimiteti la adresa email masinisiutilajevanzari@gmail.com.

4. Drepturile și obligatiile Utilizatorilor

4.1. Toate informațiile care sunt furnizate în procesul de înregistrare ca utilizator al acestui site trebuie să fie adevarate și reale. Dacă datele furnizate de dumneavoastră în procesul de înregistrare se modifică fată de momentul înregistrarii, trebuie să modificați aceste informații în site, în caz contrar contul dvs. poate fi suspendat de catre proprietarul site-ului.

4.2. Pentru un cont se pot publica oricate unități (firme, anunturi).

4.3. Utilizatorii site-ului poartă în întregime responsabilitatea pentru toate materialele pe care le introduc. Astfel, pentru informatiile dvs. de orice tip - text, imagini - sunteți de acord cu urmatoarele restricții:

a) este interzisă publicarea informatiilor care contin texte ilegale, amenintatoare, abuzive, indecente, discriminatorii;

b) este interzisă colectarea datelor personale ale celorlalti utilizatori ai site-ului www.masini-si-utilaje.ro;

c) este interzisă folosirea de programe, dispozitive automate sau procedee manuale pentru a monitoriza sau copia paginile site-ului www.masini-si-utilaje.ro sau conținutul lor, sub nicio formă;

d) este interzisă publicarea oricarui material rasist, xenofob, antisemit și orice alt gen de material dicriminator;

e) este interzisă publicarea oricarui material care încalcă sau eludează, în orice fel, reglementarile legale în vigoare incluzand, dar fără a se limita la dreptul de autor, drepturile acordate inventatorilor, deținatorilor de mărci și orice alte drepturi protejate de materia proprietății intelectuale si industriale, precum și dreptul la intimitate al persoanei sau drepturi conferite de un contract sau alte drepturi deținute de către terți;

f) este interzisă publicarea oricarui material care promoveaza, face trimitere sau utilizeaza software sau servicii de natura sa trimita e-mail-uri nesolicitate;

g) este interzisă publicarea oricarui material care incalca orice prevederi ale legislatiei nationale, comunitare sau ale normelor de reglementare internationale;

h) este interzisă publicarea oricarui material cu caracter de amenințare, abuziv, de hărțuire, calomniator, insultător sau defăimator, obscen, profanator, indecent sau supus oprobiului public;

i) este interzisă perturbarea funcționarii normale a acestui site;

j) este interzisă realizarea oricărei acțiuni care impune orice utilizare neuzuală, nerezonabilă, abuzivă sau disproporționată a infrastructurii puse la dispozitie de noi prin intermediul site-ului;

k) este interzisă copierea, reproducerea și modificarea conținutul site-ului; oricine are dreptul de a introduce în alte site-uri codul din rubrica Introduceti în site-ul dvs. codul.

4.4. Veți despăgubi integral proprietarul site-ului www.masini-si-utilaje.ro in cazul producerii oricarui prejudiciu prin transmiteriea de continut care nu este în acord cu interdicțiile de mai sus.

4.5. Veți respecta toate prevederile legale care ar putea completa drepturile si obligatiile asumate de dvs. prin acceptarea termenilor acestor Termeni și condiții.

4.6. Anunțurile gratuite au acelasi regim de valabilitate în timp ca și anunturile cu plată. Contul unei societăți care publică anunturi ce încalcă Termenii și condițiile de funcționare ale siteului poate fi suspendat fara nicio notificare prealabilă.

5. Drepturi de autor

5.1. Intregul continutul al siteului, (textul si elementele de grafica) precum si programul soft care sustine site-ul apartin proprietarului acestui site.

6. Garantarea serviciilor

6.1. Proprietarul site-ului site-ului www.masini-si-utilaje.ro nu garantează accesul sigur, continuu si neintrerupt la serviciile oferite, deci nu este responsabil pentru nicio disfunctionalitate a sistemelor de internet online, serverelor, furnizorilor de acces pe internet, echipamente, calculatoare.

6.2. Proprietarul site-ului site-ului www.masini-si-utilaje.ro nu oferă niciun fel de garanție referitoare la orice serviciu furnizat prin intermediul site-ului si nu este raspunzator, in niciun mod si in nicio masura, pentru corectitudinea informatiilor.

6.3. Prin accesarea site-ului www.masini-si-utilaje.ro este acceptată exonerarea de răspundere a proprietarului acestui site pentru orice actiuni judiciare sau extrajudiciare și plata în întregime a cheltuielilor de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încalcarii de către utilizator a Termenilor și conditiilor de funcționare a site-ului.

7. Condiții referitoare la plată

7.1. Site-ul www.masini-si-utilaje.ro oferă servicii gratuite și servicii plătite. În cazul conturilor promovate / plătite, utilizatorul primeste proforma în email, și după plata acesteia va primi facilitățile contului Promovat de tipul solicitat.

8. Clauze finale

8.1. Proprietarul site-ului www.masini-si-utilaje.ro își rezervă dreptul de a aduce modificari, oricând si in orice mod, oricarei sectiuni a site-ului, fara nicio avertizare a utilizatorilor.

8.2. Proprietarul site-ului www.masini-si-utilaje.ro își rezervă dreptul de a suprima în orice moment de pe site orice anunt, daca acesta au incalcat prevederile din Termeni si conditii de utilizare sau exista suspiciuni in acest sens. In astfel de cazuri proprietarul site-ului www.masini-si-utilaje.ro nu are nicio obligatie de a returna banii platiti de utilizator pentru materialul publicat daca acesta contravine regulilor stabilite in Termenii si conditiile de utilizare a site-ului.

8.3. Termenii și condițiile de utilizare a site-ului sunt conforme legislației române în domeniu. Părtile convin ca litigiile ce ar decurge din interpretarea și executarea acestora, în cazul în care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, sî fie supuse solutionîrii instanței competente potrivit legii de pe raza teritoriala a orașului Timișoara.

8.4. Dacă nu există alte prevederi stipulate în Termenii și condițiile de utilizare a site-ului, orice corespondenta trebuie trimisă: pentru proprietarul site-ului www.masini-si-utilaje.ro - la email-ul masinisiutilajevanzari@gmail.com, iar pentru utilizatori. - la adresa de email furnizată la înregistrare.

Site-uri utile:

masini si utilaje

Realizare site

Optimizare SEO
cabinete si clinici

cabinete si clinici

Catalog medici
experti contabili si contabili autorizati

Servicii de contabilitate

Catalog firme de contabilitate
catalog web

Catalog web

Firme pe net
anunturi-gratuite

Anunturi gratuite

Produse si servicii
agentii timisoara

Agentii timisoara

atelier, Imobiliare, Transport
oferte turistice

Excursii circuite

Oferte turistice
cabinet de servicii

Cabinet de servicii

Catalog cabinete
masini si utilaje

Masini-si-utilaje

Catalog firme masini
imobiliare-timisoara

Agentie imobiliare timisoara

Oferte imobiliare